DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RUSLAND PRE­MI­ER LE­AGUE, KLOK­KEN 16: 45 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Da stor­klub­ben AGF end­nu en­gang måt­te en tur ned i den næst­bed­ste ræk­ke, for­ven­te­de de fl este en hur­tig re­tur­bil­let til Su­per­liga­en.

Men det har væ­ret me­re end svært for aar­hu­si­a­ner­ne at ryste kon­kur­ren­ter­ne af sig - li­ge ind­til nu, hvor en drøm­mepå­ske ser ud til at ha­ve af­gjort sa­ger­ne. Med 10 po­int i fi re kam­pe har AGF nu ind­hen­tet - og pas­se­ret - Lyng­by, og der­med er od­dset på dem som op­ryk­ker og­så sty rt­dyk­ket til de nu­væ­ren­de od­ds 1,20.

» AGF har ik­ke spr­ud­let og ud­spil­let mod­stan­der­ne, men de er kom­met ud til for­å­rets kam­pe med en an­den kon­cen­tra­tion og yd­myg­hed end tid­li­ge­re set, hvil­ket gav­ner de­res op­ryk­nings­chan­cer. AGF er nu plud­se­lig to po­int for­an Lyng­by og lig­ner sam­men med Vi­borg ræk­kens stær­ke­ste hold i øje­blik­ket, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.