2,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ka­os her­sker hos Astra Gi­ur­giu. Klu­be­jer Io­an Ni­cu­lae er rø­get i fængsel og der­med er det øko­no­mi­ske grund­lag re­vet væk un­der klub­ben. Før­ste kamp eft er nyhe­den var en for­nær­men­de rin­ge ind­sats mod CFR Cluj, hvor man tab­te 0- 1, og ryg­ter­ne går al­le­re­de nu på, at spil­ler­ne sø­ger mod an­dre klub­ber al­le­re­de nu. Pan­durii har sat­set på po­kalsuc­ces og er og­så i fi na­len i liga cup, hvor de mø­der Steaua, men nu kan de sat­se på suc­ces i tur­ne­rin­gen og har da og­så gjort det gan­ske pænt dér med sejr over Steaua, så me­get fl ot od­ds på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.