1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kam­pen var egent­lig sat til Moskva på grund af den elen­di­ge for­fat­ning, som ba­nen i Tula er i - men over­ra­sken­de nok blev den god­kendt til kamp, men det bli­ver næp­pe en spe­ci­elt un­der­hol­den­de kamp. Ar­se­nal har sto­re pro­ble­mer med selv at sco­re og har blot net­tet 13 gan­ge i sæ­so­nen og mø­der et Spartak- hold, som hel­ler ik­ke har spil­let spr­ud­len­de si­den nytår. Som man blandt an­det har set det i Brønd­by, så har ba­nen stor be­ty dning for hvor­dan kam­pen går, og på mud­der­pø­len i Tula vil det over­ra­ske, hvis der kom­mer me­re end to mål.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.