Hvor­dan for­før­te Adolf Hit­ler et helt land?

BT - - DEBAT -

Eft er Tys­klands ne­der­lag i Før­ste Ver­denskrig meld­te Adolf Hit­ler sig ind i Ar­bej­der­par­ti­et, der hav­de ra­cis­me og an­ti­se­mi­tis­me på pro­gram­met. Han ar­bej­de­de sig hur­tigt op i gra­der­ne og fi k en loy­al til­hæn­ger­ska­re, be­stå­en­de af bruta­le mænd. Ølkæl­der­kup­pet i Mün­chen i 1923 var en fi asko, men det blev be­gyn­del­sen til det na­zi­sti­ske ter­r­or­re­gi­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.