9. april, 75 år eft er

BT - - DEBAT -

Sam­ar­bejds­po­li­tik­kens dy­be moral­ske di­lem­ma er: Hvad nu, hvis an­dre hav­de for­fulgt den sam­me po­li­tik? Det gi­ves der in­tet me­nings­fuldt svar på, og der­for vil den 9. april ved­bli­ven­de væ­re en strid mel­lem for­nuft og fø­lel­ser i en am­bi­va­lent aft ap­ning. Fø­lel­ser er en uting for tek­no­kra­ter, men i po­li­tik har de plads.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.