For­svar og str­ud­sepo­li­tik

BT - - DEBAT -

Vil­je til at bru­ge det nød­ven­di­ge til for­sva­ret er af­gø­ren­de, ik­ke ba­re for at be­græn­se den rus­si­ske ag­gres­sion, men og­så for at fast­hol­de til­li­den blandt Natos med­lem­mer til den in­ter­ne so­li­da­ri­tet. He­le vej­en rundt om Øster­sø­en har lan­de­ne iværk­sat ud­vi­del­ser og mo­der­ni­se­rin­ger af de­res for­svar. Und­ta­gel­sen er DK, hvor re­ge­rin­gen har er­stat­tet for­svar­spo­li­tik med str­ud­sepo­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.