’’

BT - - NAF ROG -

Man­ge ren­der ef­ter at pro­fi­le­re sig på kon­flik­ter og per­son­li­ge li­ge­gyl­dig­he­der i ste­det for løs­nin­ger

Ole Sohn, S , om po­li­ti­ker­le­de og de­mo­kra­tiets

ud­for­drin­ger, til uge­bre­vet A4

Ar­kiv­fo­to: Tor­kild Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.