Dan­sker næg­tet ud­rej­se og pas

BT - - NAF ROG -

Dansk po­li­ti har for før­ste gang brugt den nye lov, der gi­ver mu­lig­hed for at ind­dra­ge pas og gi­ve ud­rej­se­for­bud til en per­son, som mistæn­kes for at vil­le del­ta­ge i en væb­net kon­flikt i for ek­sem­pel Sy­ri­en el­ler Irak, op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et til Me­troxpress.

» Vi traf af­gø­rel­se 16. marts i år om næg­tel­se af pas­ud­ste­del­se og et ud­rej­se­for­bud fra Dan­mark i et år for en mand på 23 år, « si­ger Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­tis se­kre­ta­ri­ats­chef He­le­ne Schrø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.