35 sprit­bi­li­ster i på­ske­kon­trol

BT - - NAF ROG -

I lø­bet af på­sken vin­ke­de po­li­ti­et 3.200 bi­ler ind til si­den. 35 fø­re­re blev sig­tet for spi­ri­tus­kør­sel og fem for at kø­re un­der på­virk­ning af narko el­ler me­di­cin, op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et. Des­u­den kør­te 12 uden kø­re­kort, og 12 an­dre sad bag rat­tet, selv­om de hav­de få­et fra­kendt fø­rer­ret­ten, 32 blev sig­tet for at ta­le i mo­bil­te­le­fon, og 83 hav­de ik­ke spændt sik­ker­heds­se­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.