GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

Græken­land har over­holdt tids­fri­sten og be­talt 450 mio. eu­ro sva­ren­de til 3,36 mia. kr. til­ba­ge til Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF), skri­ver Bloom­berg. Den græ­ske fi nans­mi­ni­ster Ya­nis Va­rou­fakis ( fo­to) skal skaff e pen­ge til en ny stor be­ta­ling al­le­re­de på tirs­dag. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.