UKRAI­NE

BT - - NYHEDER -

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal be­ret­ter om drab, der lig­ner re­gu­læ­re hen­ret­tel­ser, i det øst­li­ge Ukrai­ne, hvor pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster ta­ger sol­da­ter fra den ukrain­ske hær til fan­ge.

» Tor­tu­ren, mis­hand­lin­gen og dra­be­ne på til­ba­ge­hold­te, sår­e­de sol­da­ter er krigs­for­bry­del­ser. Dis­se ting skal un­der­sø­ges hur­tigt, grun­digt og upar­tisk, og ger­nings­mæn­de­ne skal rets­for­føl­ges i ret­fær­di­ge rets­sa­ger ved de an­er­kend­te myn­dig­he­der, « si­ger De­nis Kri­vos­he­ev, vi­ce­di­rek­tør hos Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i Eu­ro­pa og Cen­tra­la­si­en. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.