’’

BT - - R -

Ja, det er sgu ik­ke som i Dan­mark, hvor sy­ge­sik­rin­gen er hver­mand­se­je. Ud­over syg­dom­men hav­de Mi­ke des­u­den ud­gif­ter til tre sto­re børn, der hver skul­le ha­ve en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se

Ste­ve Lukat­her, To­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.