Gam­mel beach boy i ungt sel­skab

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

’ No Pi­er Pres­su­re’ POP ****

San­ge­ne til Bri­an Wil­sons nye so­lo­al­bum be­gynd­te egent­lig som nye Beach Boys- san­ge til grup­pens an­det gen­for­e­nings­al­bum ( op­føl­ge­ren til ’ That’s Why God Ma­de the Ra­dio’). Men så gik surf- grup­pen i op­løs­ning igen- igen- igen. Og så ind­kald­te Wil­son si­ne un­ge fans i ste­det.

Det er så­le­des ar­ti­ster som Funs (’ We Are Yo­ung’) for­san­ger Na­te Ru­ess, co­un­try- stjer­nen Ka­cey Mus­gra­ves og pop- duo­en She & Him, der her syn­ger sam­men med den 72- åri­ge po­p­le­gen­de. Og re­sul­ta­tet er over­ra­sken­de vi­talt.

Skridsik­re po­p­san­ge

Bri­an Wil­son, der i he­le sit liv har kæm­pet med sin egen psy­ki­ske li­ge­vægt, har selv­føl- ge­lig ik­ke læn­ge­re ung­dom­mens klok­ke­kla­re sangstem­me. Men når man sta­dig kan kom­po­ne­re skridsik­re po­p­san­ge som ’ Gu­ess You Had to Be The­re’, ’ Sa­tur­day Night’ og ’ The Last Song’, så kan man nå langt selv med rust­ne stem­mebånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.