BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV/ RADIO -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Kon­ge­ri­get Nor­den’

Dokumentar Den kom­men­de tv- uge står i Dron­nin­gens tegn. Det er selv­føl­ge­lig i an­led­ning af ma­jestætens 75 års fød­sels­dag. In­gen er vist i tvivl om, at Dan­marks dron­ning har mo­der­ni­se­ret mo­nar­ki­et, så det i dag ny­der me­get stor op­bak­ning. At op­nå så stor po­pu­la­ri­tet er be­stemt ik­ke no­get, mo­nar­ken er kom­met soven­de til. Det vi­ser hi­sto­ri­en.

DRK, TIRS­DAG 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.