Barsk op­ga­ve

BT - - TV- GUIDE - Sid­ste års vin­der af Pa­risRou­baix Niki Ter­p­stra.

Kun de stær­ke­ste er med på den gam­le ve­lodrom i Rou­baix, når ’ Hel­ve­de i Nord’ bli­ver af­gjort. Pa­ris- Rou­baix, der i år bli­ver kørt for 113. gang, er på 253,3 km og by­der på 27 sek­tio­ner med bro­sten. En barsk og knog­le­ras­len­de op­ga­ve for fel­tets stær­ke­ste mu­skel­mænd. Sid­ste års vin­der Niki Ter­p­stra, der har kørt me­get stærkt på det se­ne­ste, må reg­nes for en af fa­vo­rit­ter­ne. Hos Team Tin­koff- Saxo er der størst for­vent­nin­ger til slovak­ken Pe­ter Sa­gan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.