Kri­mi

BT - - TV- GUIDE -

Smuk­ke Ar­ne ( Mor­ten Grunwald) er en mun­tert gri­nen­de, tændstik­tyg­gen­de ind­brud­s­eks­pert og mand for at kla­re en kring­let sag. Smuk­ke Ar­nes Rosa – fars egen per­le­hø­ne – har kur­ver på krop­pen og ben un­der kjo­len, og så har hun an­dre ta­len­ter end at pus­le om al­tankas­ser­ne. To mil­li­o­ner ( næ­sten) her­re­lø­se dol­lar lig­ger i en ( næ­sten) glemt bank­boks i Kø­ben­havns Ak­tie­bank på Strø­get. Nok værd at tæn­ke lidt nær­me­re over. Men uden nøg­le, num­mer på bok­sen og lov­lig hjem­mel kan det vol­de pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.