Trold­man­den og hans lær­ling

BT - - TV- GUIDE -

Det er al­tid sjovt at se, hvor ko­mi­k­ken kom­mer fra. Og det kan du fin­de ud af lør­dag af­ten på DR K. Her mø­der én af Dan­marks stør­ste stan­dup- ko­mi­ke­re Jan Gint­berg nem­lig sit eget idol og helt sto­re in­spira­tions­kil­de, Jo­hn Cle­e­se.

» Det hu­mo­ri­sti­ske so­und­tra­ck til min ung­dom. « Så­dan be­skri­ver Gint­berg selv den bri­ti­ske ko­me­di­e­grup­pe Mon­ty Pyt­hon, som Jo­hn Cle­e­se var en vig­tig del af. Det bli­ver bå­de fjol­let og dybsin­digt, når de to krøl­le­de ho­ve­d­er mø­des og ud­veks­ler er­fa­ring og idéer. DR K LØR­DAG 20.00 ’ JAN GINT­BERG MØ­DER JO­HN CLE­E­SE’

Dan­ske Jan Gint­berg mø­der sit barn­domsi­dol Jo­hn Cle­e­se fra Mon­ty Pyt­hon. Fo­to: Jens Thor­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.