Sid­ste af­snit af ’ The Team’

BT - - TV- GUIDE -

Søn­dag af­ten er vi nå­et til sid­ste af­snit af den dansk- tysk- bel­gi­ske krimiserie. Jo me­re ef­ter­for­sker­ne op­da­ger om Louk­auskis ky­ni­ske me­to­der med men­ne­ske­han­del og tvangs­ar­bej­de, des ty­de­li­ge­re bli­ver det, at hans or­ga­ni­sa­tion er bå­de vel­trim­met og uhyg­ge­lig ef­fek­tiv. Men po­li­ti­et fin­der sam­ti­dig en vej til at indsnæv­re Louk­auskis mu­lig­he­der for at skju­le sig. Mens Ali­cia og Ha­rald jag­ter Louk­auskis, fin­der Ja­ck­ie Louk­auskis eks- ko­ne Da­hlia myr­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.