Vi­o­lets for­tid

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Tje­ne­ren Thomas har på­dra­get sig en mystisk syg­dom eft er at væ­re vendt til­ba­ge til Down­ton. Vi­o­let for­tæl­ler Iso­bel om sin for­tid med den rus­si­ske prins Ku­rag­in, mens Mary når frem til en be­slut­ning om sit for­hold til lord Gil­ling­ham. Sam­ti­dig bli­ver Sa­rah Bun­ting ved med at ska­be uro på Down­ton, men den­ne gang går hun må­ske for vidt. Down­ton Ab­bey DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.