Vig­ti­ge po­int

BT - - TV -

24. spil­ler­un­de i Alka Su­per­liga­en by­der på op­gø­ret mel­lem top­hol­det Ran­ders FC og bund­klub­ben FC Vestsjæl­land. Hjem­me­hol­det har brug for en sejr for at hol­de trit med de øv­ri­ge top­hold, mens Sla­gel­se- mand­ska­bet skal ha­ve tre po­int på kon­to­en for at nær­me sig den rig­ti­ge si­de af nedryk­nings­stre­gen. Fod­bold TV3 SPORT 1: 16.30

MFB FBI- agen­ten Gra­cie er no­get kl klod­setd t og fuld­stæn­digf blot­tet for kvin­de­lig yn­de. Men da en grup­pe ter­r­o­ri­ster tru­er med at spræn­ge en bom­be til en skøn­heds­kon­kur­ren­ce, fal­der val­get på Gra­cie. Hun skal nu gå un­dercover som del­ta­ger i kon­kur­ren­cen for at sæt­te en stop­per for ter­r­o­ri­ster­ne. Skøn­heds­kon­su­len­ten Vi­ctor bli­ver hy­ret til at læ­re Gra­cie kvin­de­li­ge ma­ne­rer og ele­gan­ce, men det er ik­ke nemt. Agent Catwalk TV 2: 21.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.