Tor­ps top 10

BT - - TV -

Det er Jette Tor­ps tur til at for­tæl­le, hvil­ke 10 mu­siknum­re, der har be­ty det al­ler­mest for hen­de. Jet­tes li­ste rum­mer bå­de Ab­ba, Car­pen­ters og Bon­nie Rait, men der er og­så fl ere ny­e­re nav­ne på li­sten. Un­der­vejs for­tæl­ler Jette anek­do­ter. Bl. a. om at hun fi k lov til at ta­ge med sin far på ar­bej­de, hvis der var pro­gram­mer med AB­BA på svensk tv. 10 jeg kan li' TV 2 Char­lie: 20.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.