Hel­ve­de i Nord

BT - - TV -

Kun de stær­ke­ste er med til slut på den gam­le ve­lodrom i Rou­baix, når Pa­ris- Rou­baix bli­ver af­gjort. De 253,3 km by­der på 27 sek­tio­ner med bro­sten. Sid­ste års vin­der, Niki Ter­p­stra, der har kørt me­get stærkt på det se­ne­ste, må reg­nes for en af fa­vo­rit­ter­ne. Hos Tin­koff - Saxo er der størst for­vent­nin­ger til slovak­ken Pe­ter Sa­gan. Cyk­ling TV 2: 13.00

De to ven­ner Ri­ck og Fred er b beg­ge gift ift , men de­res ko­ner er træt­te af, at de dre­jer ho­ve­d­er­ne af led, hver gang de ser en smuk kvin­de. For at æn­dre på det gi­ver ko­ner­ne de­res mænd lø­be­pas i en uge. Her må Ri­ck og Fred ud­le­ve al­le de­res ly­ster. Først er de to fy­re to­talt eu­fori­ske, men kan de sta­dig sco­re kvin­der – og har de egent­lig lyst til at gå he­le vej­en? Sam­ti­dig er de­res ko­ner om­s­vær­me­de af fl ot­te fy­re. Alt til­ladt TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.