Dej­li­ge da­mer

BT - - TV -

I sid­ste uge nå­e­de In­fer­nal- stjer­ne Li­na Rafn og tv- vært Sig­ne Mol­de op på 20.000 kro­ner, og de har sta­dig to liv­li­ner at gø­re brug af. De to da­mer ken­der hin­an­den fra gam­le da­ge på TV 2 og har mas­ser af god ener­gi. Bag­eft er er der be­søg af Mikael Kam­ber og Eskild Eb­be­sen, der ik­ke stil­ler op i no­get, de ik­ke har en chan­ce for at vin­de. Hvem vil væ­re ...? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.