Læ­re­rig pro­ces

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Ha­ve­en­tu­si­ast og for­fat­ter Sig­ne Wen­ne­berg drøm­mer om et lil­le hus på præ­ri­en og hen­ter in­spira­tion på net­tet til stil og ud­tryk. En ar­ki­tekt la­ver mo­del­len af hen­des "som­mer­drøm­me­hus", og Sig­ne er klar til at gå i gang. Sig­ne tror, at det er bæ­re­dyg­tigt at byg­ge i gen­brugs­træ, men hun bli­ver klo­ge­re. Som­mer­drøm­me­hu­set TV 2: 21.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.