En fa­mi­lie­bo­lig

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Sa­ra Lygum og Pe­ter Ingemann ta­ger til Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn for at hjæl­pe to bo­ligsø­gen­de par, hvis si­tu­a­tion er tem­me­lig uhold­bar. Julie og Mor­ten bor i en lej­lig­hed klods op ad det lar­men­de me­tro­byg­ge­ri, men Julie er høj­gravid, så Sa­ra må hur­tigst mu­ligt fi nde et hus uden for by­en til den kom­men­de fa­mi­lie. Be­lig­gen­hed, ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.