Gal­la­mid­dag

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

I mor­gen fyl­der dron­ning Mar­gret­he 75 år, men al­le­re­de i aft en er det of­fi ci­el­le Dan­mark in­vi­te­ret til mid­dag på Chri­sti­ans­borg. Vær­ter­ne Na­ta­sja Cro­ne og Mor­ten An­ker­dal er klar til at dæk­ke fest­lig­he­der­ne sam­men med et pa­nel be­stå­en­de af bl. a. TV 2- jour­na­list An­ne- Mette Kra­k­au og An­na von Lowzow . Til­lyk­ke Mar­gret­he TV 2: 17.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.