KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PE­TER NY­GAARD,

Al­le tre ste­der var in­ter­es­sen i be­gyn­del­sen li­ge så be­græn­set som i Ki­na, men man hav­de hver­ken is nok i ma­ven el­ler og dol­lar nok i ban­ken til at hol­de ud.

Det hav­de man i Ki­na. En ha­stigt vok­sen­de mid­delklas­se og en enorm in­ter­es­se for bi­ler har de se­ne­ste år fyldt fl ere og fl ere af tri­bu­ner­ne på Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it.

Ef­ter 11 års for­nuft­sæg­te­skab er Ki­na og For­mel 1 ved at bli­ve lu­ne på hin­an­den.

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.