KNALD EL­LER FALD I ES­B­JERG

Fjer­de akt i DM- dra­ma­et kan bli­ve nøg­len til gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­TAL LI­GA­EN, 4. DM- FI­NA­LE

TV2 Sport, kl. 19.30 med nav­ne som Der­la­go, Clark og Berg­man er bed­re end Søn­derjy­skes top­spil­le­re, men Søn­derjy­ske har en bre­de­re trup. «

Anders Over­mark, Søn­derjy­ske

» Fi­na­len er me­re fy­sisk end kam­pe­ne mod Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls og Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks i kvart- og se­mi­fi­na­len. At vi har væ­ret igen­nem et hårdt pro­gram, kun­ne mær­kes på tempoet i den tred­je kamp. Jeg sy­nes, der er et godt ni­veau på fi­na­len, og den fjer­de kamp vil og­så væ­re tæt og fy­sisk hård. Det hand­ler om at mini­me­re fejl­e­ne, hol­de ho­ve­d­et koldt og føl­ge ga­me­pla­nen. «

Anders Over­mark har chan­cen for at vin­de sit fem­te dan­ske mester­skab i træk.

Pe­ter Fred­berg, BT

» Fi­na­len har end­nu ik­ke nå­et det ni­veau, kvart- og se­mi­fi­na­ler­ne lo­ve­de os. Jeg er skuf­fet over den dår­li­ge di­sci­plin, og jeg tviv­ler på, vi har set den sid­ste mat­ch­straf. Træt­he­den hav­de sat si­ne spor i den tred­je kamp ( tre kam­pe på fem da­ge), og den ek­stra fri­dag in­den kamp fi­re har væ­ret vel­kom­men. Søn­derjy­ske vir­ker stær­ke­st, og mit bud er, at de luk­ker og sluk­ker på søn­dag i SE Are­na og bli­ver det før­ste hold si­den KSF i 1966, der scorer hat­tri­ck. «

Es­b­jergs Wa­de Berg­man jub­ler over en scor­ing i sej­ren på 6- 4 over Søn­derjy­ske i tirs­dags. Ve­stjy­der­ne kan med end­nu en sejr ud­lig­ne til 2- 2 i DM- fi­na­le­se­ri­en. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.