DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 30 HO­BRO FÅR PO­INT I KAM­PEN

Ud­ta­lel­sen om, at Emil Lar­sen ik­ke kan li­de OB- fan­se­ne har få­et spe­ku­la­tio­ner­ne til blom­stre om hvor­vidt den uhel­di­ge ud­ta­lel­se får kon­se­kven­ser.

Skal man tro Bet25, så kan Emil Lar­sen godt for­be­re­de sig på at star­te ude i den kom­men­de kamp mod FCN som en slags straf for ud­ta­lel­sen. I hvert fald gi­ver man he­le seks gan­ge pen­ge­ne på, at han star­ter den kamp mod blot 1,10 på, at han ik­ke gør.

» Kon­fl ik­ten mel­lem Emil Lar­sen og de­le af OBs fans har læn­ge ul­met, og kul­mi­ne­re­de i tirs­da­gens kamp, da han blev del­vist buhet og hån­ligt jublet af ba­nen, og eft er­føl­gen­de le­ve­re­de en sva­da mod OBs fans. Set i ly­set af, at han der­u­d­over læn­ge har le­ve­ret un­der ni­veau og vist man­gel på vil­je, an­ser vi det som væ­ren­de ret sand­syn­ligt, at han i den næ­ste kamp star­ter ude, « ud­ta­ler od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.