1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er svært at se, at Ho­bro på eget græs li­ge­frem skal væ­re pænt un­der­tip­pe­de mod Es­b­jerg. Gæ­ster­ne er uden Las­se Rise og Jep­pe Andersen på grund af ska­der og har en po­kal­se­mi­fi - na­le mod FCK at tæn­ke på i midt­u­gen - med tan­ke på, at man ik­ke har det vil­de at spil­le for i li­ga­en, bør den alt an­det li­ge ha­ve hø­je­re pri­o­ri­tet. Ho­bro har le­ve­ret glim­ren­de på eget græs, og i ot­te kam­pe slet ik­ke tabt til hold uden­for top tre. Da de to hold mød­tes i eft er­å­ret i Ho­bro, end­te det uden vin­der, og si­den da frem­står Es­b­jerg som et svæk­ket mand­skab.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.