Skal vi hæ­ve pen­sions­al­de­ren til 68 år al­le­re­de i 2025, som De Ra­di­ka­le fo­re­slår?

BT - - DEBAT -

Med Klaus Rifb jergs død har Dan­mark ik­ke ba­re mi­stet en stor for­fat­ter, men og­så en skarp de­bat­tør og sam­funds­rev­ser. Via klip fra DRs ar­ki­ver og in­ter­view med ven­ner og fj en­der teg­ner pro­gram­met et po­rtræt af høj­re­fl øjens ha­deob­jekt num­mer 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.