’’

BT - - DEBAT -

Hvad er Thor­nings svag­he­der? Thor­nings fol­ke­ting­ser­fa­ring var yderst spar­som, da hun blev for­mand. Hun har hel­ler ik­ke haft det stær­ke­ste net­værk blandt po­li­ti­ke­re uden for eget par­ti, bort­set fra for­hol­det til hen­holds­vis Vil­ly Søvn­dal og Mar­gret­he Ves­ta­ger. Det er og­så værd at no­te­re sig, at der i per­son­kred­sen al­ler­tæt­test på Thor­ning har væ­ret sto­re ud­skift nin­ger, li­ge­som de man­ge re­ge­rings­ro­ka­der har set ro­de­de ud. Må­ske der­for har det po­li­ti­ske pro­jekt fl ak­ket over tid, og den sto­re for­tæl­ling er først ved at bli­ve for­mu­le­ret nu. Thor­nings tro­vær­dig­hed er al­vor­ligt be­klik­ket, hun har haft an­se­e­li­ge pro­ble­mer med sin ti­m­ing, og de­ci­de­ret fol­ke­lig bli­ver hun ik­ke. Kort sagt: Thor­ning har væ­ret svag på det hjem­li­ge po­li­ti­ske pro­jekt og har et tro­vær­dig­heds­pro­blem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.