Valg­kamp fra hæn­ge­køj­en

BT - - DEBAT -

Det er ik­ke ba­re use­ri­øst, det er de­mo­kra­tisk uac­cep­ta­belt, at sto­re re­for­mer ik­ke frem­læg­ges før et valg, men skal kom­me som en tyv om nat­ten, eft er stem­mer­ne er talt op. (...) Løk­ke har sat fo­kus på ’ hæn­ge­køj­en’ og be­bu­det en 2025- plan kort eft er en valgsejr. (...) Man kun­ne øn­ske sig, at al­le vil­le sti­ge ud af hæn­ge­køj­en og vi­se me­re an­svar for Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.