RA ALE­XAN­DRA Ik­ke en del af in­der­kred­sen

Me­re næ­ste si­de

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 11. APRIL 2015

PÅ GÆ­STE­VI­SIT

Det skar­pe øje lag­de mær­ke til, at Ale­xan­dra sam­men med sin mand Martin Jør­gen­sen delt­og i Mar­gret­hes fød­sels­dags­fest i mu­sik­hu­set i Aar­hus i ons­dags.

Og det er iføl­ge hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen usæd­van­ligt i den for­stand, at det er me­get sjæl­dent, at hun er med til of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter.

» Når hun var til fest­fo­re­stil­lin­gen, er det for­di, at det var et lidt bre­de­re ar­ran­ge­ment end de me­re fast­lag­te og me­re of­fi­ci­el­le pro­gram­mer. Der var en mas­se med, som ik­ke ple­jer at væ­re in­vi­te­ret. Og så var hun selv­føl­ge­lig og­så med, for­di hun er mor til Fe­lix og Ni­ko­lai, men det var ik­ke som of­fi­ci­el re­præ­sen­tant for kon­ge­hu­set, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Det be­ty­der vel og­så, at hun ik­ke er i in­der­kred­sen?

Det er klart, at hun ik­ke er i in­der­kred­sen ale­ne af den grund, at hun ik­ke er of­fi­ci­el re­præ­sen­tant for kon­ge­hu­set, si­ger Lars Hov­bak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.