Ny fi lm­festi­val med dra­ma, po­esi og cyk­ling

BT - - NYHEDER -

En stor­stå­et cy­kel­do­ku­men­tar åb­ner den før­ste dan­ske festi­val for cy­kel­fi lm, nem­lig hol­land­ske ’ Cle­an Spi­rit’ om sprin­ter­hol­det Ar­gos- Shi­ma­no med stjer­nen Mar­cel Kit­tel og de­res op- og ned­t­u­re un­der Tour de Fran­ce. Gran Fon­do Film Festi­val med fi lm fra he­le ver­den om cy­kel­sport tre da­ge først i maj i Ci­ne­ma­te­ket, Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.