’’

BT - - NYHEDER - Hans Fri­is, far til 15- åri­ge Anders

De pen­ge skal ræk­ke re­sten af hans liv

cent. Alt­så er han ble­vet 80 pro­cent in­va­lid, for­di han fi k den vac­ci­ne, som Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­le­de. Spe­ci­al­læ­gen har Pa­tien­ter­stat­nin­gen selv ud­pe­get.

Før­ste gang Pa­tien­ter­stat­nin­gen be­hand­le­de den 15- åri­ges sag, fast­sat­te de hans mén­grad til 25 pro­cent. Han fi k i den for­bin­del­se til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.