No­vo åb­ner fa­brik i Rusland

BT - - NYHEDER -

Pla­ner­ne om at op­fø­re fa­brik­ken blev off ent­lig­gjort i som­me­ren 2010, og før­ste spa­destik blev ta­get for tre år si­den . Fa­brik­ken har fo­re­lø­big skabt ar­bej­de til 150 lo­ka­le . Pro­duk­tio­nen vil om­fat­te bå­de in­suli­nam­pul­ler og No­vo Nor­disks in­suli­ninjek­tions­pen­ne, Fle­x­pen. Fa­brik­ken åb­ner, mens uden­land­ske virk­som­he­der ge­ne­relt har det van­ske­lig t på det rus­si­ske mar­ked, dels på grund af sank­tio­ner i kølvan­det på kri­gen i Ukrai­ne, dels på grund af den øko

no­mi­ske af­mat­ning i Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.