Fik kæ­de om hal­sen i le­ge­sta­tiv

BT - - NYHEDER -

En tre- åri­ge dreng fi k vik­let en kæ­de om hal­sen i et le­ge­sta­tiv i går mor­ges og er fort­sat ind­lagt. » Umid­del­bart ty­der det på, at han slip­per uden mén, men dren­gen er sta­dig ind­lagt, og det vil han væ­re no­get tid end­nu, « si­ger vagt­chef Mi­cha­el Hvid, Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti. I et le­ge­sta­tiv i bør­ne­ha­ven Sko­v­hu­set i Havd­rup hang dren­gen fast i en kæ­de, han fi k vik­let om hal­sen. Han blev kørt på Rigs­ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.