R JEG MIG I LI­VE’

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Ri­ta Knudsen hav­de travlt i går, ef­ter at do­ku­men­ta­ren ’ Da Aa­ge for­svandt’ blev vist på TV2 tors­dag af­ten. Hun modt­og da­gen igen­nem et hav af sms’er og te­le­fo­nop­ring­nin­ger fra folk, der hav­de fulgt hen­de og hen­des mands kamp mod den fryg­te­li­ge hjer­ne­syg­dom alzhei­mer på tv.

Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

I TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Da Aa­ge for­svandt’kun­ne man føl­ge Ri­ta Knudsen og hen­des mand Aa­ge Ras­mus­sens liv med alzhei­mer gen­nem fem år. Fo­to: Do­ku­men­takom­pag­ni­et/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.