’’

BT - - NYHEDER - Mette Nøhr Claus­høj, USA- ana­ly­ti­ker

Hvor de før prø­ve­de at få hen­de til at frem­stå blø­de­re ved at gø­re no­get ved hen­des fri­su­re, prø­ver de nu at gø­re det hår­de til no­get hipt, så hun vir­ker nør­det og cool

En klar for­del for Hil­lary Cl­in­ton er imid­ler­tid, at hun er en kvin­de.

» Det er en kæm­pe for­del.

Hun spår Hil­lary go­de chan­cer for at vin­de, mens De­rek Beach me­ner, det bli­ver lidt op ad bak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.