PAKI­STAN

BT - - NYHEDER -

Den in­di­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Na­ren­da Mo­di, for­døm­mer løsla­del­sen af Zaki­ur- Re­h­man Lak­hvi, den for­mode­de bag­mand til ter­r­or­an­gre­bet i Mum­bai i 2008. La­hkvi er en af top­fi gu­rer­ne i ter­ro­grup­pen Las­hkar- e- Tai­ba, som mistæn­kes for at stå bag an­gre­bet, hvor hvor 166 men­ne­sker blev dræbt. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.