’’

BT - - NYHEDER - Jan­ni Ree

Hver­ken mi­ne for­æl­dre el­ler børn var med til bryl­lup­pet, for li­ge plud­se­lig skul­le det ba­re gå hur­tigt

» Det vil jeg helst ik­ke ud­ta­le mig om, men det har væ­ret Kar­stens øn­ske. Skal vi ik­ke ba­re si­ge det så­dan. Han kan jo godt li­de at ha­ve styr på tin­ge­ne, « til­fø­jer den 45- åri­ge brud.

’ Min far er lidt skuf­fet’

Hver­ken Jan­nis for­æl­dre el­ler børn var med til tors­da­gens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.