Jan­nis far om lov

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 11. APRIL 2015

In­den hun gav sit ja til sin Kar­sten, skrev Jan­ni un­der på en ægtepagt, der sik­rer, at hans fi­re børn og ik­ke Jan­ni ar­ver mil­li­ard- for­mu­en. I de­cem­ber 2013 blev hun idømt et år og tre må­ne­ders ube­tin­get fængsel for - sam­men med sin far - at ha­ve fra­nar­ret en æl­dre, vel­ha­ven­de, men syg mand en mio. kr. samt for og­så at for­sø­ge at sæl­ge hans hus og sco­re ge­vin­sten på 2,4 mio. kr. Den­gang ( her­over) sag­de Kar­sten Ree, at han ik­ke be­trag­te­de kæ­re­sten gen­nem tre må­ne­der som en gold- dig­ger.

Ar­kiv­fo­to: Si­mon Læs­søe og Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.