Pilan er et næ­se­horn

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

NAVN­GI­VET

Det knap tre må­ne­der gam­le næ­se­horn, der er en af pu­bli­kums­mag­ne­ter­ne i Kø­ben­havns Zoo net­op nu, har få­et et navn: Pilan.

Han er opkaldt ef­ter Pila­nes­berg Na­tio­nal­park i Syd­afri­ka, som Zoo i me­re end 15 år har haft et tæt sam­ar­bej­de med om forsk­ning og over­våg­nin­gen af næ­se­horns­be­stan­den.

I 2006 kom Pilans mor, Min­na, til Zoo­lo­gisk Ha­ve fra net­op Pila­nes­berg Na­tio­nal­park.

El­sker at bol­tre sig i mud­de­ret

» Vi navn­gi­ver det nye næ­se­horn Pilan, for­di vi ger­ne vil bru­ge nav­net til at for­tæl­le hi­sto­ri­en om, hvor Zoos næ­se­horn kom­mer fra og sæt­te fo­kus på det sto­re vi­den­ska­be­li­ge sam­ar­bej­de, vi har med Pila­nes­berg Na­tio­nal­park i Syd­afri­ka, « si­ger St­ef­fen Stræ­de, adm. di­rek­tør i Zoo.

Pilan el­sker at bol­tre sig i mud­de­ret på sa­van­nen i Zoo.

I we­e­ken­den den 11.- 12. april sæt­ter Zoo ek­stra fo­kus på næ­se­horn og ik­ke mindst på, hvor­dan ran­ger­ne i na­tio­nal­par­ken er med til at be­skyt­te næ­re­hor­ne­ne mod kryb­s­kyt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.