Rtæl­le hi­sto­ri­er’

BT - - KULTUR -

3. El­lie Goul­ding

Love Me Li­ke You Do

Nis Bo­es­dal,

68, jour­na­list, ra­diovært på P5 og for­fat­ter. Har væ­ret an­sat si­den 1977 i DR og der­u­d­over for­fat­ter til 50 bø­ger, dig­te, bør­ne­bø­ger, ro­ma­ner, dansk hi­sto­rie og ko­gebø­ger. Kendt stem­me på ’ Giro 413’, ’ Go ´ Dan­mark’, ’ Dan­marks­me­ster’ og ’ For­mid­dag på 4éren’. Fo­to: Kim Hau­gaard

» Jeg vil helst selv hol­de op, og så­dan bli­ver det og­så. Nu ta­ger vi et år me­re, og så ta­ger vi den der­fra, « si­ger DRs po­pu­læ­re ha­ve­mand Sø­ren Ry­ge, som snart fyl­der 70 år.

Fo­to: Bjar­ne Ber­gi­us Her­man­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.