Spa­ni­en er et al­si­digt vin­land

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Spa­ni­en har ver­dens stør­ste are­al med vin­mar­ker.

SPAN­SKE VI­NE

Tim Vol­ler­s­lev Spa­ni­en har ver­dens stør­ste are­al med vin­mar­ker og frem­stil­ler man­ge for­skel­li­ge vin­ty per - fra for­nem­me sher­ry­er over fl ot­te hvidvine, spæn­den­de mous­se­ren­de til kraft ige rød­vi­ne.

Lan­det på den ibe­ri­ske halvø om­fat­ter man­ge for­skel­li­ge kli­ma­ty­per, som gør vin­sor­ti­men­tet al­si­digt, og man­ge spæn­den­de vin­pro­du­cen­ter og nye vin­ty­per er duk­ket op i de se­ne­re år.

Nav­net Tor­res er det mest kend­te vi­nud­tryk i Spa­ni­en – kun over­gå­et af or­de­ne for rød­vin og hvid­vin.

Vin­leg­en­den Mi­gu­el Tor­res, der og­så er mil­jø­for­kæm­per, står bag man­ge go­de vi­ne i stort set al­le pris­klas­ser, inkl. ugens fl ot­te top­vin, Mas Bor­rás til 265 kr.

Mas Bor­rás fra Pe­nedés­re­gio­nen nær Bar­ce­lo­na er frem­stil­let af pi­not noir, en lidt usæd­van­lig drue for Spa­ni­en.

Men dru­er­ne til Mas Bor­rás er dyr­ket i over 500 me­ters høj­de, hvor køli­ge næt­ter er med til at gi­ve go­de vækst­be­tin­gel­ser. - Or­ga­nic grown, Viña Ijal­ba, DOC. Rio­ja. Kom­men­tar: Let kry­dret, me­di­um kraf­tig rød­vin, god, lang, rund smag af mod­ne, mør­ke bær og lidt syl­te­de brom­bær, ur­ter og kryd­de­ri­er. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta med kødsau­ce el­ler me­di­um kry­dre­de ret­ter. Pris: Kr. 89,95. Til­bud ved køb af 12 fl. uge 15+ 16 pr. fl. kr. 59,95. For­hand­ler:

Sko­v­gaard Vi­ne tlf. 5850 0019. www. skov gaard­vi­ne. dk

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um fyl­dig hvid­vin, har­monisk frugtsy­re i læk­ker, frisk smag af nekta­ri­ner, ekso­tisk frugt, li­me, frugt, stik­kel­s­bær og kryd­derur­ter. Godt køb.

Ser­ve­res v. 8 gr. til fa­ste oste, as­p­ar­ges, me­di­um let­te ret­ter.

Kr. 65.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.