For­tidsa­be fan­get i NY

BT - - TV -

ACTIONEVENTYR

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig i 1930’ er­ne, hvor et fi lm­hold og op­da­gel­ses­rej­sen­de dra­ger ud for at un­der­sø­ge sag­net og fi nde den tå­ge- om­s­pund­ne ø. Øen si­ges at lig­ge tæt på Su­ma­tra, og den am­bi­tiø­se fi lm­mand Carl, spil­let af Ja­ck Bla­ck, ser en mu­lig­hed i at la­ve en fi lm om øen, sag­net og en grup­pe op­da­gel­ses­rej­sen­de. I ho­ved­rol­len ser han pi­gen Ann Dar­row, spil­let af Na­o­mi Watts. Ski­bet sej­ler ud fra New York, og et fan­ta­stisk even­ty r kan ta­ge sin be­gyn­del­se. På forun­der­lig­vis fi nder ski­bet frem til den mysti­ske Skull Island, og så be­gyn­der eft er­forsk­nin­gen for al­vor. De op­da­ger hur­tigt, at King Kong er et rig­tigt væ­sen, som bor i en enorm jung­le, hvor for­hi­sto­ri­ske skab­nin­ger har le­vet be­skyt­tet og gemt i mil­li­o­ner af år. I de­res sø­gen eft er den enor­me go­ril­la må de op­da­gel­ses­rej­sen­de kæm­pe mod bå­de Kong og hans fj en­der – di­nosauru­ser­ne – samt

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.