Toy­o­ta RAV4 Hy­brid med krog

BT - - BILER - RAV4 Hy­brid må træk­ke 1.650 ki­lo på an­hæn­ger­træk­ket.

Toy­o­ta ud­vi­der hy­brid­pa­let­ten til og­så at om­fat­te den sto­re RAV4. Den er net­op præ­sen­te­ret i de sto­re fi­re­hjul­stræk­ke­res hjem­land, USA, og det er gan­ske op­sigtsvæk­ken­de, at den må slæ­be 1.650 ki­lo på kro­gen. Den 2,5 li­ters ben­zin­mo­tor i RAV4 Hy­brid træk­ker på for­hju­le­ne, og hy­brid­sy­ste­mets to el­mo­to­rer dri­ver ba­gaks­len. Li­ge- som Toy­o­tas øv­ri­ge hy­bri­der har den trin­løs au­to­mat­gear­kas­se. Hy­bri­den lan­ce­res i be­gyn­del­sen af 2016 i for­bin­del­se med et face­lift af RAV4, der blandt an­det og­så be­ty­der et god­dag til nyt sik­ker­heds­ud­styr, der bl. a. om­fat­ter au­to­ma­tisk nød­brem­se­sy­stem, adap­tiv fart­pi­lot, vogn­ba­ne­as­si­stent og vejskil­te­gen­ken­del­se. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.