Nyt med­lem i 500- fa­mi­li­en

BT - - BILER -

Fi­at 500X er ny­e­ste va­ri­ant over 500- te­ma­et. Den har pre­mi­e­re kom­men­de we­e­kend og fås fra li­ge un­der 200.000 kro­ner. 500X er den af­dæm­pe­de, dens tve­æg­ge­de bror 500X Cross med si­ne of­fro­ad- de­tal­jer den me­re ak­ti­ve. 500X er da og­så me­re til en­tu­si­a­sten, da den kun fås med 140 el­ler 170 he­stes ben­zin­mo­tor plus en 170 he­stes di­e­sel. Pris fra 320.000 kro­ner. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.