Med­vind til Tesla

BT - - BILER - Tesla S 70 D.

Den ca­li­for­ni­ske el­bilspro­du­cent Tesla kan i årets før­ste tre må­ne­der no­te­re en frem­gang på 55 pct. sam­men­lig­net med før­ste kvar­tal 2014. Det skri­ver det bri­ti­ske nyheds­bu­reau Reu­ters. I Dan­mark steg sal­get i årets før­ste kvar­tal med 18 pct. Sam­ti­dig lan­ce­rer Tesla en ny mo­del, S 70 D. Med fi­re­hjul­s­træk og en ræk­ke­vid­de op til 442 km. Pris: 592.000 kr. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.